Over coöperatie Groeilokaal U.A.

Coöperatie Groeilokaal verbindt economie en ecologie voor de wereld van vandaag en morgen. Het is een plek waar persoonlijke, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling centraal staat. Bij ons kom je zijn waar tijd de ruimte krijgt. 

Integrale vitaliteit als norm

We geloven dat het anders kan en dat integrale vitaliteit de norm is voor een toekomstbestendige wereld. Een wereld waar de mens onderdeel is van de natuur en daarmee weer onderdeel is van het levende ecosysteem.


We geloven ten diepste dat dit gepaard gaat met het erkennen en optimaliseren van ecosystemen, van zowel mens als natuur.


Bij coöperatie Groeilokaal zetten we daarom in op vertragen, verstillen, voeden en veranderen. Opdat mens en natuur kunnen regenereren (herstellen), floreren (leven) en presteren (bijdragen). Hiermee streven we ernaar om zaadjes te planten en het leven door te geven, op welke manier dan ook.

Waar wij voor staan

geloof

De verticale uitlijning met datgeen wat groter is dan onszelf. Coöperatie Groeilokaal is gestoeld op een stevig Christelijk fundament. We verwelkomen ieder mens, ongeacht jouw geloofsovertuiging.

gezin

De hoeksteen van de samenleving met oog op de toekomst van onze kinderen. We vinden het belangrijk dat deze opgebouwd en bekrachtigd wordt, zodat zij met veerkracht kunnen opgroeien.

gezondheid

We streven naar een geïntegreerde benadering van gezondheid, waar lichaam, ziel en geest in balans zijn, in relatie tot onze natuur. We dragen bij aan het creëren van een veerkrachtig ecosysteem.

gemeenschap

In een hechte gemeenschap vinden we verbondenheid, steun en samenwerking. Laten we samen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord, gewaardeerd en geïnspireerd voelt.

Groei mee op drie vlakken

persoonlijk

Leef meer verbindend in lijn met natuur. Vergroot je bewustwording over ecosystemen.

ecologisch

Stem met je vork én portemonnee, want samen veranderen we het voedselsysteem.

maatschappelijk

De gemeenschap als centraal vertrekpunt. Lokale producten uit het voedselbos.

Verwelkom het leven

Integrale vitaliteit staat voor het behouden, optimaliseren en doorgeven van ál het leven.


Wij staan voor een integrale benadering van vitaliteit, namelijk door het denken in- en handelen namens ecosystemen. Hiermee respecteren we de mate van complexiteit van levende ecosystemen (zoals de aarde, de bodem, de mens zelf etc.) en zullen we tegelijkertijd de verschillende onderdelen van deze ecosystemen meenemen in besluitvorming.

Waarden Groeilokaal

De 3B's

Vanuit deze visie staan de 3B's centraal in alles wat coöperatie Groeilokaal ontwikkelt en aanbiedt:


  • Bezinning
  • Beweging
  • Biodiversiteit
vitaliteit integrale vitaliteit

Bezinning

In een wereld die alsmaar door gaat, kan het uitdagend zijn om tot rust te komen. Vanuit het vertragen en verstillen, leer je luisteren naar de onderstroom.

Beweging

In beweging komen vanuit verstilling, zorgt ervoor dat je richting ervaart om het ritme van het leven te ervaren en mee te deinen met de seizoenen.

Biodiversiteit

Een grotere biodiversiteit (zowel intern als extern) vergroot het zelfoplossend vermogen. Hierdoor neemt de totale levenskracht van het ecosysteem toe.